جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16898 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 65. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی 1398/11/29
12901 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 37. بودجه استانی 1391/12/23
12695 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به تمرکززدایی» 1391/09/13