جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12049 اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 کل کشور» 1390/08/25
10724 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 48. میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 1389/12/16
10723 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 47. پژوهش و فناوری 1389/12/15
10722 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 46. ارتباطات و فناوری اطلاعات 1389/12/15
10721 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 45. وزارت امور خارجه 1389/12/15
10719 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 43. توسعه روستایی 1389/12/15
10718 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 42. زنان و خانواده 1389/12/12
10716 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 40. کشاورزی 1389/12/12
10715 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 39. حمل و نقل 1389/12/12
10714 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 38. بودجه به زبان ساده 1389/12/12