جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16885 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 60. بخش برق (گزارش تفصیلی) 1398/11/12
16815 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب 1398/10/08
16808 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 22. بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1398/10/08
16801 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 20. بخش محیط زیست 1398/10/04
16799 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی 1398/10/04
16788 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 12. وزارت امور خارجه 1398/10/02
16767 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 6. بررسی نظرات حسابرسان در مورد صورت های مالی شرکت های دولتی و دلالت های آن برای مجلس شورای اسلامی 1398/10/02
16579 آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1398/06/02
16317 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 45. بودجه دستگاه های اجرایی 1397/11/14
16309 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1397/11/13