جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15018 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» جایگاه بازارهای مالی 1395/07/03
14772 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 55. تحلیل انتشار اوراق بهادار توسط دولت 1394/12/26
14647 آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران 1394/11/05
12410 بررسی وضعیت بورس کالاهای کشاورزی 1391/03/27
12108 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 22. آشنایی با بازار سرمایه ایران (نهادها و ابزارها) 1390/11/03
10941 بررسی شاخص های عمق مالی در بازار سرمایه 1390/05/12
10876 نقش سازمان بورس در نظارت بر شرکت های بورسی 1390/04/19
9997 41. بررسی چالش های بازار سرمایه در قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه پیشنهادهای قانونی برای برنامه پنجم توسعه 1388/09/23
9789 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» (ویرایش دوم) 1388/06/16