جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17378 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 54. بودجه بخش توسعه فناوری و نوآوری 1399/11/06
15471 رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراعات 1396/05/15
13220 اقتصاد دانایی و الزامات تجاری سازی تحقیقات و فناوری در کشور 1392/07/09
13158 مروری بر فعالیت ها و عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1392/05/29
13151 مروری بر سیاست های حمایت از تجاری سازی اختراعات در ایران 1392/05/23
12069 پیشنهاد ساز وکار اجرایی تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری سازی آنها (در اجرای تبصره «2» ماده (17) برنامه پنجم توسعه) 1390/09/07