جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16319 شفافیت 1. شفافیت آرای نمایندگان پارلمان 1397/11/16
15937 پیشگیری و مبارزه با فساد 2. راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد 1397/04/30
15801 تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت 1396/12/22
10402 مروری بر سوابق و مستندات طرح نظارت بر امور نمایندگان 5. مطالعه تطبیقی پیرامون مجموعه قواعد رفتاری پارلمانی در برخی از کشورها 1389/06/16