جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16864 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 1398/10/30
16013 ضرورت مدیریت اقلام عمده وارداتی مصرفی 1397/05/30
15876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی بازار خودرو» 1397/03/09
15432 کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال 1394 1396/04/24
14374 ارزیابی سیاست های تجاری بخش کشاورزی در بستر تحولات ارزی 1394/05/12
13717 بررسی تولید و تجارت برنج در ایران 1393/03/19
10836 برسی ابهام موجود در تفاوت مأخذ حقوق ورودی و تعرفه بندی «خودرو سواری» و «خودرو سواری کار» 1390/03/24
10407 بررسی تولید و تجارت محصولات بخش کشاورزی 1389/06/22
10254 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (7): فصل پنجم - اقتصادی: تجارت، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی 1389/03/12
9733 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دریافت مابه التفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود کشت برنج» 1388/04/03