جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16978 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار» 1398/10/20
16494 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398؛ 10. حوزه توسعه روستایی و عشایری 1398/04/04
16318 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 73. صندوق توسعه ملی 1397/11/15
16213 قابلیت سازی: رویکردی جدید به حل مسائل توسعه 1397/10/05
16054 الگوی راهبردی حمایت از تولید 12. تجربه دولت برزیل 1397/06/21
16025 تقدم اصلاح بوروکراسی و حاکمیت قانون بر دمکراسی (معرفی و نقد کتاب نظم و زوال سیاسی اثر فرانسیس فوکویاما) 1397/06/07
15537 آینده پژوهی مصر 1396/07/01
14932 برخی از اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه 1395/05/18
14766 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران 1394/12/25
14728 الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پساتحریم 1394/12/09