جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14848 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 17. حمایت از مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) 1395/03/19
14239 زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات 1394/02/14
13589 ضرورت تأسیس سازمان ملی مالکیت صنعتی و ویژگی های آن 1393/01/26