جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16025 تقدم اصلاح بوروکراسی و حاکمیت قانون بر دمکراسی (معرفی و نقد کتاب نظم و زوال سیاسی اثر فرانسیس فوکویاما) 1397/06/07
14560 شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و اندازه گیری شاخص برای ایران 1394/09/14
14243 درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه) 1394/02/15
14202 ملاحظاتی در تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
14201 نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
12766-1 روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم) 1393/05/14
13704 ارزیابی کمّی کارآمدی نظام های قضایی در آمریکای لاتین 1393/03/12
13701 هفت داستان درباره حقوق مالکیت و حاکمیت قانون 1393/03/12
13692 حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند 1393/03/12
13670 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 2. ثبات قوانین 1393/02/31