جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16969 تجربه کشور برزیل در توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی 1399/01/27
13151 مروری بر سیاست های حمایت از تجاری سازی اختراعات در ایران 1392/05/23