جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17076 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (41) بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا بر بخش حمل و نقل در ایران 1399/03/07
16685 درباره یارانه انرژی در ایران 7. تصویر مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل 1398/07/29
16254 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 22. بخش حمل ونقل 1397/10/20
15501 تأمین مالی بخش حمل و نقل موانع قانونی و نهادی تأمین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی - خصوصی (PPP) 1396/06/15
15513 بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم الف) بخش حمل ونقل 1396/06/11
15500 نگاهی بر حمل ونقل در ایران رویکردی اقتصادی در تطبیق با اهداف سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و موقعیت جهانی 1396/06/08
15436 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» ماده (2) تشکیل «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» 1396/04/17
15245 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 46. بخش حمل و نقل 1395/09/24
14711 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 38. بخش مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری 1394/11/26
14312 بخش حمل ونقل در برنامه ششم توسعه 1394/04/02