جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16752 بایسته های حکمرانی آموزش های فنی وحرفه ای در ایران 1398/09/19
16410 حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی تجربه نروژ و روسیه 1398/02/10
16106 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه) 1397/07/30
16084 فن حکمرانی (2) (با محوریت اندیشه فوکو) 1397/07/08
16048 سیر تاریخی ایده قانون (1) (از یونان باستان تا دوره معاصر) 1397/06/14
15653 فن حکمرانی (فن توسعه انسانی) 1396/10/06
14930 مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای 1395/05/06
14786 سازمان حکومت نبوی 1395/01/31
14644 درباره برنامه ششم توسعه (15) شاخص های توسعه یافتگی سیاسی: پیشنهادهایی برای برنامه ششم توسعه کشور 1394/10/29
14637 نقش سند فناوری های راهبردی آب در رفع چالش های بخش آب کشور 1394/10/23