جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16422 بررسی ابعاد و الگوهای واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال 1398/02/15
15266 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 53. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی 1395/09/24
14723 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 9. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول) 1394/12/04
14592 پیشگفتاری بر آسیب شناسی صنعت نفت ایران 1394/09/29
14162 بررسی روند بهره وری شرکت های معدنی و صنایع معدنی منتخب در سال های قبل و بعد از خصوصی سازی 1393/11/26
14092 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 47. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول) 1393/10/06
14082 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 37. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1393/10/03
13814 ارزیابی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی (مطالعه موردی جزء «2» بند «ج») 1393/05/06
13802 آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی: بررسی واگذاری طرح فولاد بافق 1393/05/01
13678 آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران 2. لزوم پایبندی به سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی (مصاحبه با آقای فلاح دوست) 1393/03/05