جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15375 آموزه هایی برای بهبود محیط حقوقی کسب وکار 1396/02/25
12766-1 روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم) 1393/05/14
13704 ارزیابی کمّی کارآمدی نظام های قضایی در آمریکای لاتین 1393/03/12
13655 ارزیابی کیفیت دادگاه: جنجال یا روند جهانی؟ 1393/02/27
13583 عملکرد نظام های قضایی و وضعیت اقتصادی در کشور های نمونه عضو اتحادیه اروپا 1393/01/25