جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16773 اندیشه های حکومتی ابن خلدون (تاریخ، عمران و انحطاط دولت ها) 1398/09/27
15539 طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران 2. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی 1396/07/03
15446 بررسی ضرورت ایجاد هاب و مراکز لجستیکی در ایران 1396/04/26
15377 اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی 1396/02/26
14930 مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای 1395/05/06
14869 آشنایی با شاخص های دولت پست مدرن 1395/03/17
14801 آشنایی با شاخص های دولت مدرن 1395/02/12
14772 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 55. تحلیل انتشار اوراق بهادار توسط دولت 1394/12/26
14623 آشنایی با شاخص های دولت سنتی 1394/10/22
14531 تحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت 1394/08/25