جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16837 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر 1398/10/15
16244 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 19. نهادهای دینی و تبلیغی 1397/10/19
15672 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی 1396/10/11
15672 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی 1396/10/11