جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16792 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 14. حوزه زنان و خانواده 1398/10/02
16266 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 20. حوزه زنان، خانواده و کودکان 1397/10/24
13406 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 20. حوزه زنان و خانواده 1392/10/04
13117 بررسی نقش زنان در تحقق توسعه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 1392/05/12
12062 بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اشتغال زنان و تکریم خانه داری 1390/09/05
11070 قوانین و مقررات مربوط به آموزش زنان و خانواده 1390/07/10
11027 قوانین و مقررات مربوط به بهداشت زنان و سلامت خانواده 1390/06/19
10965 بررسی قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان 1390/05/19
8199 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (8) وضعیت سازمان ملی جوانان، زنان و خانواده 1385/11/15