جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16376 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» 1397/12/25
16163 الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم 1397/09/06
15558 مروری بر مهمترین روش های تأمین مالی طرح های حمل ونقل با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی 1396/08/16
15502 بخش حمل ونقل و تولید ملی پیوندهای پسین و پیشین، تعامل با سایر فعالیت ها با استفاده از رویکرد تعادل عمومی 1396/08/15
15541 الگوی راهبردی حمایت از تولید 4. تجربه دولت چین (با رویکرد تأمین مالی، سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های بزرگ) 1396/08/14
15539 طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران 2. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی 1396/07/03
14657 تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران 2. عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394 1394/11/07
14294 تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 1393 1394/03/22
14206 چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی در ایران (مطالعه موردی تجربه گروه صنایع گیتی پسند) 1393/12/26
13993 بررسی عملکرد صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) در پرداخت وام ازدواج 1393/08/25