جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17148 خبرنامه تحولات انرژی (2) دوره یازدهم (ویژه سناریوهای پیش روی بازار انرژی در بحران کرونا) 1399/05/04
16857 روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده (خلاصه راهبردی) 1398/10/29
16081 اتاق های فکر و خروج آمریکا از برجام: بروکینگز، رند و هریتیج 1397/07/08
15970 مروری بر اندیشه آینده پژوهان پیشرو 1397/05/13
15354 آینده پژوهی مالزی 1396/02/10