جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16551 بررسی گزینه های سیاستی تعریف شخصیت حقوقی صدا و سیما 1398/05/06
13934 چالش های نظام آماری مساجد و راهکارهای برون رفت از آن پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه 1393/07/23
11081 نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 4. پیرامون جایگاه و حوزه صلاحیت نهادهای خارج از قوای سه گانه - اول: «جایگاه و نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» 1390/07/17