جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16551 بررسی گزینه های سیاستی تعریف شخصیت حقوقی صدا و سیما 1398/05/06
15266 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 53. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی 1395/09/24
10275 بررسی مرجع تصویب اساسنامه شرکت های دولتی از منظر قانون اساسی و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1389/03/16