جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16895 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 64. شرکت های دولتی (ویرایش اول) 1398/11/16
16767 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 6. بررسی نظرات حسابرسان در مورد صورت های مالی شرکت های دولتی و دلالت های آن برای مجلس شورای اسلامی 1398/10/02
16226 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 8. شرکت های دولتی (ویرایش اول) 1397/10/29
14723 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 9. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول) 1394/12/04
14082 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 37. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1393/10/03
12458 نقب زنی در نظام حقوقی ایران 1391/05/01
10110 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 5. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1388/11/18
8796 درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (20) بررسی وضعیت شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1386/11/04
8217-1 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (16) بررسی وضعیت شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (ویرایش دوم) 1385/12/13
8238 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (29) بررسی حجم دولت و واگذاری ها به بخش های غیردولتی 1385/11/24