جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16555 بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه 1398/05/20
16318 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 73. صندوق توسعه ملی 1397/11/15
16258 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 38. بخش نفت 1397/10/22
16137 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12
15300-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» (ویرایش دوم) 1396/02/31
15300-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» 1395/12/21
15300 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» 1395/11/25
14771 بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ 54. تأثیر لایحه بر تورم 1394/12/26
14087 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 41. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی (تبصره های «2» و «5») 1393/10/06
13937 اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان» 1393/07/06