جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16159 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن 1397/09/12
16063 هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی 1397/06/25
14438 بررسی مفهوم عدالت اجتماعی 1394/06/21
14280 درآمدی بر مفهوم عدالت سیاسی 1394/03/11
14063 نظارت کارآمد و کارآمدی نظارت 1393/09/29
13692 حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند 1393/03/12
13483 مقدمه ای بر روش شناسی نماگرهای نهادی 1392/11/05
13133 خلاصه مدیریتی طرح پژوهشی تبیین راهکارهای بهبود همزمان پیشرفت و عدالت در توسعه کشاورزی ایران، با تأکید بر سازماندهی مناسب نیروی کار کشاورزی 1392/05/15
12444 نمای کلی گزارش توسعه جهانی 2011 مناقشه، امنیت و توسعه 1391/04/14
12350 ارزیابی شاخص های نابرابری توزیعی از دیدگاه اسلامی 1391/02/04