جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16773 اندیشه های حکومتی ابن خلدون (تاریخ، عمران و انحطاط دولت ها) 1398/09/27
16262 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 35. چشم انداز کلی بودجه فرهنگ 1397/10/23
15090 بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ 1395/08/01
14323 «مسئله» چیست؟! مسئله شناسی فرهنگی با رویکرد مطالعات فرهنگی 1394/04/09
12155 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 37. مروری اجمالی بر حوزه فرهنگ و چالش های پیش روی آن 1390/11/03
10307 ضرورت محلی سازی فعالیت های فرهنگی با محوریت مساجد 1389/04/13
9042 رهنمودها و راهکارهای مقام معظم رهبری درحوزه هنر 1387/04/12