جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17128 بررسی داده های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ 1. میانگین کالری مورد نیاز خانوارهای ایرانی 1399/04/15
16430 سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی 1398/02/22
16289 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 58. ابعاد اقتصاد کلان و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 1397/10/29
16159 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن 1397/09/12
15591 چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (با تأکید بر تجربه چین) 1396/09/18
15188 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 7. تأمین مالی خرد؛ تجربه جهانی و وضعیت ایران 1395/09/29
12350 ارزیابی شاخص های نابرابری توزیعی از دیدگاه اسلامی 1391/02/04