جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16317 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 45. بودجه دستگاه های اجرایی 1397/11/14
15724 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 69. بودجه دستگاه های اجرایی؛ ارائه مدلی برای تحلیل میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی 1396/10/26
15674 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 26. بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی 1396/10/11
15291 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 58. بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی 1395/11/16
13259-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» (کلیات طرح) 1394/01/30
13409 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 23. بررسی بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی 1392/10/04
13265 مسئله آزادی در سیاستگذاری نظام اسلامی 1392/08/01
12970 معیارهای شناخت جرم سیاسی 1392/02/24
12291 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 47. از منظر حقوقی 1390/12/15
10556 زمینه ها و پیامدهای رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکیه 1389/09/28