جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13696 آشنایی با قوانین و مقررات مالیات های مستقیم 1393/03/12
12786-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» 6. ماده (1) تا (38) و پیشنهادهای الحاقی برای استقرار مالیات بر عایدات سرمایه ای (ویرایش اول) 1392/07/09
10986 معافیت های مالیاتی و سهم آنها از کل درآمدهای مالیاتی 1390/05/26