جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16291 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 57. تبصره «16» بندهای «الف»، «ب» و «ج» ـ تسهیلات قرض الحسنه 1397/10/30
15701 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 61. بند «ب» تبصره «16»- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 1396/10/18
14455-1 آسیب شناسی نظام بانکی ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (ویرایش دوم) 1396/02/16
14455 آسیب شناسی نظام بانکی 1. ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 1394/07/04
14194 بانک های قرض الحسنه در ایران (ابعاد قانونی، روند شکل گیری و ارزیابی عملکرد) 1393/12/24
14096 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 49. تسهیلات تکلیفی و تبصره ای نظام بانکی (تبصره های «4»، «5»، «7»، «11»، «13»، «15» و «16») 1393/10/07
13993 بررسی عملکرد صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) در پرداخت وام ازدواج 1393/08/25
13937 اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان» 1393/07/06
12830 بررسی قرض الحسنه در ایران (با تأکید بر وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک ها) 1391/11/30