جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15650 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 22. بودجه قوه قضائیه در سال 1397 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه 1396/10/06
15377 اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی 1396/02/26
14896 نماگر اجرای قراردادها؛ ارزیابی اقدامات مفید در قوه قضائیه 1395/04/08
13704 ارزیابی کمّی کارآمدی نظام های قضایی در آمریکای لاتین 1393/03/12
13437 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 40. قوه قضائیه 1392/10/14
12095 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 9. جایگاه قوه قضائیه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1390/11/03