جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17499 آسیب شناسی نظام تأمین و توزیع کالا و خدمات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی 1400/02/11
16012 بررسی اجمالی سیاست های حوزه مدیریت تجارت خارجی 1397/05/01
15878 بررسی چالش های معدن کاری زغال سنگ ایران 1397/03/09
13768 واکاوی رفتار قیمتگذاری و تواتر آن در گروه های اصلی شاخص بهای مصرف کننده و تولید کننده اقتصاد کلان ایران 1393/04/15
12153 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 35. آشنایی با مفهوم تنظیم بازار کالا و خدمات 1390/11/03
10932 بررسی ابعاد واگذاری پست بانک (فرآیند واگذاری، قیمتگذاری سهام و خدمات توسعه ای) 1390/05/10