جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14115 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 57. تحلیل جایگاه اوراق در بودجه (تبصره «6») (ویرایش اول) 1393/10/29
14086v2 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 25. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور(ویرایش دوم) 1393/10/14
14096 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 49. تسهیلات تکلیفی و تبصره ای نظام بانکی (تبصره های «4»، «5»، «7»، «11»، «13»، «15» و «16») 1393/10/07
14066 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ) (ویرایش دوم) 1393/10/07
14086 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 25. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور 1393/10/06
14076 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 31. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1393/10/03
14077 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 32. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1393/10/01
14066 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1393/09/29
14060 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 16. حوزه زنان و خانواده 1393/09/29
14045 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 2. قواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه ای در جریان بررسی لایحه بودجه 1393/09/25