جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14986 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 33. تورم 1395/06/10
14978 با نمایندگان در مجلس دهم 32. بیکاری، اشتغال و بازار کار 1395/06/07
14891 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش صنعت و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01
14890 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی صنعت پتروشیمی و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01
14829 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 9. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 1395/03/19
14818 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 8. قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 1395/03/19
14817 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 7. آشنایی با بخش انرژی (برق) 1395/03/19
14816 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 6. آشنایی با صنعت پتروشیمی 1395/03/19
14806 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 3. آشنایی با بخش صنعت 1395/03/19
14876 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش آب و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/18