جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16317 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 45. بودجه دستگاه های اجرایی 1397/11/14
15724 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 69. بودجه دستگاه های اجرایی؛ ارائه مدلی برای تحلیل میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی 1396/10/26
12192 نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 6. پیرامون نظارت در قلمرو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سوم: «تحلیل و بررسی بند «10» اصل یکصد و دهم قانون اساسی» 1390/10/28