جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16819 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی 1398/10/09
16239 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13. بخش مسکن و شهرسازی 1397/10/18
15639 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 11. بخش مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری 1396/10/11
15436 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» ماده (2) تشکیل «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» 1396/04/17
14847 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 16. نگاهی بر وضعیت کلی بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری 1395/03/19
14711 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 38. بخش مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری 1394/11/26
13431 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 38. مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری 1392/10/09
10706 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 30. مسکن و شهرسازی 1389/12/11
10118 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 25. بخش مسکن و شهرسازی 1388/11/19