جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16709 بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 1. بررسی تطبیقی وضع آلودگی هوای کلان شهرهای ایران با کشورهای منتخب 1398/08/20
16115 مدیریت بحران آب (مطالعه تطبیقی) 1397/07/28
13162 مطالعه تطبیقی ابزارهای قانونگذاری 1392/06/04
10584 مطالعه تطبیقی نقش تقنینی قوه مجریه در نظام حقوقی امریکا، انگلیس، فرانسه و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران 1389/10/22