جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17142 سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان 1399/04/28
12550-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح قانون دهیاری ها» (مخصوص صحن علنی) 1391/09/12
10216 مقدمه ای بر ضوابط توسعه و جمعیت با ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 1389/02/19