جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16159 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن 1397/09/12
15372 تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت های مختلف(ویرایش دوم) 1396/02/19
14351 وضعیت توزیع درآمد در ایران (ویرایش اول) 1394/05/03
13054 بررسی و مقایسه بهره مندی دهک های مختلف هزینه ای از خدمات سلامت در ایران (در قالب هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی و شهری) (ویرایش دوم) 1392/05/13
13054 بررسی بهره مندی از خدمات سلامت بین دهک های مختلف جامعه (در قالب هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی و شهری) 1392/04/11
12350 ارزیابی شاخص های نابرابری توزیعی از دیدگاه اسلامی 1391/02/04