جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16864 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 1398/10/30
16730 درآمدی بر کاربرد داده های جستجوی اینترنتی برای سنجش نااطمینانی مالی (نام) در بازار ارز ایران 1398/09/04
15956 تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران 1397/05/03
15873 تحلیل تورم در سال 1396 1397/03/07
14294 تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 1393 1394/03/22
14192 تحلیل کمّی و کیفی تورم در اقتصاد ایران (دوره 1388 تا 1393) 1393/12/25
14118 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 55. از منظر اقتصادکلان 1393/10/28
13861 بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول) 1393/06/05
13803 تحلیلی بر گزارش دولت در مورد: چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن 1393/05/01
13613 ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها 1393/02/07