جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14243 درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه) 1394/02/15
13670 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 2. ثبات قوانین 1393/02/31
13442 شناسایی عوامل محدود کننده و ناقض حقوق مالکیت 1392/10/18
12301 اهمیت قانون در ارتقای نوآوری و رشد 1390/12/20
12087 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 1. جایگاه مجلس در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 1390/11/03
6922 ت‍م‍رک‍ززد ای‍‍ی در ب‍ودج‍ه 1382/12/01