جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16510 تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 1397 1398/04/10
16165 تحلیل تغییرات شاخص قیمت ها و تورم تابستان سال 1397 1397/09/06
15873 تحلیل تورم در سال 1396 1397/03/07
14744 ماهیت کمبود نقدینگی و راه حل های مقابله با آن 1394/12/15
14496 درآمدی بر مبادی نظری درونزایی پول و دلالت های سیاستی آن برای اقتصاد ایران 1394/08/06
14441 یک الگوی کلان سنجی ساختاری بلندمدت برای اقتصاد ایران (ویرایش اول) 1394/06/22
14192 تحلیل کمّی و کیفی تورم در اقتصاد ایران (دوره 1388 تا 1393) 1393/12/25
13978 ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران 1393/08/20
13816 تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 8. ارکان سیاستگذاری برای برون رفت از شرایط رکود تورمی 1393/05/05
13479 تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 7. ارزیابی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی 1392/11/02