جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16137 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12
15895 نوآوری اجتماعی؛ معرفی و مفاهیم اولیه 1397/03/23
15634 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 6. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1396/10/05
15483 بررسی سیاست های توسعه اقتصاد زیستی در دنیا و ایران 1396/05/18
15227 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/09/24
14812 الزامات توسعه جامع سرمایه گذاری خطرپذیر (با تأکید بر تجربیات ایران و دیگر کشورها) 1395/02/14
14798 تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 1395/02/08
14672 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 15. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1394/11/11
14405 آشنایی با سیاست ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری 1394/06/02
14263 بررسی وضعیت شاخص های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران 1394/02/29