جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16514 هوش مصنوعی در جهان (5) (جمهوری هند) 1398/04/17
16465 خبرنامه تحولات انرژی (24) دوره دهم 1398/03/13
16428 خبرنامه تحولات انرژی (23) دوره دهم 1398/02/21
15859 خبرنامه تحولات انرژی (16) دوره دهم 1397/02/31
15806 خبرنامه تحولات انرژی (15) دوره دهم 1396/12/26
15582 خبرنامه تحولات انرژی (11) دوره دهم 1396/09/22
15463 خبرنامه تحولات انرژی (9) دوره دهم 1396/05/15
14648 کانون های تفکر هند 1394/11/04
13447 حکمرانی محلی و توسعه جامعه محور 1392/10/22
12412 نقش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در اقتصاد هند و آموزه هایی برای سیاستگذاری در ایران 1391/03/28