جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی بازار خودرو» 1397/03/09
14855 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات» 1395/03/03
14657 تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران 2. عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394 1394/11/07
14446 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 7. بررسی روند شاخص های تحقق سیاست ها ی کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول) 1394/06/28
14338 وضعیت صادرات و واردات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/04/22
14024 تحلیل اجمالی آمار تجارت خارجی در 6 ماهه نخست سال 1393 1393/09/11
12841 بهنگام سازی جدول داده- ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی 10. بررسی آثار و تبعات قیمتی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت (هزینه) تولید کننده در اقتصاد ایران 1391/12/06
12761 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» 1391/10/26
12209 بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور 1390/11/08
10836 برسی ابهام موجود در تفاوت مأخذ حقوق ورودی و تعرفه بندی «خودرو سواری» و «خودرو سواری کار» 1390/03/24