جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16259 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 39. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397/10/22
15694 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 58. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1396/10/17
14076 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 31. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1393/10/03