جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14848 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 17. حمایت از مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) 1395/03/19
12343 تحلیلی بر افشای اختراعات در ایران 1391/01/28