جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17090 ارزیابی پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس درخصوص نرخ رشد اقتصادی 1399/03/21
16441 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 3. مقایسه پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی 1398/02/29
15970 مروری بر اندیشه آینده پژوهان پیشرو 1397/05/13
15880 آینده پژوهی فرانسه 1397/03/13
15813 آینده پژوهی آمریکا 1397/01/27
15780 تفکر در روند آینده (اندیشه فراسوی زمان) 1396/12/07