جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16319 شفافیت 1. شفافیت آرای نمایندگان پارلمان 1397/11/16
15937 پیشگیری و مبارزه با فساد 2. راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد 1397/04/30
15834 پیشگیری و مبارزه با فساد 1. فراتحلیل کیفی مطالعات فساد (مقالات فارسی) 1397/02/17