جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15345 جهت گیری ها و اهداف اساسی استراتژی 2050 کشور قزاقستان 1396/01/23
15272 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 54. چشم انداز اقتصاد ایران: چالش ها و سیاست ها 1395/11/04
14913 آینده پژوهی در ژاپن (آینده ژاپن و ژاپن آینده) 1395/04/21
14765 بررسی سند و شاخص های زمینه ساز چشم انداز اقتصادی ترکیه (2023 میلادی) و ایران (1404 شمسی (2025 میلادی)) 1394/12/24
14736 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 45. چشم انداز اقتصاد کلان ایران 1394/12/11
12299 مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی در ایران 1. مفاهیم و تعاریف برنامه و برنامه ریزی 1390/12/20
10468 چشم انداز ایران 1404 در اندیشه رهبری (اهمیت، ضرورت و راهبردها) 1389/08/11